Privacy
Uw klantgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve voor het doel waarvoor U ze heeft verstrekt: het zo goed mogelijk verwerken van Uw bestelling(en) en U zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen. Voor dit laatste doel verspreiden wij een email nieuwsbrief gericht aan U. Als U geen prijs (meer) stelt op deze email nieuwsbrief dan kunt U zich afmelden door deze optie uit schakelen in Uw account bij ons online, Uw persoonlijke gegevens worden onder normale omstandigheden NIET aan derden verstrekt. Alleen bij fraude bij betalingen dan zal de rechterlijke instantie Uw gegevens opvragen en zijn wij verplicht Uw gegevens door te geven.